FJERDE GENERASJON.

Siden 1932 har gården vært i familien Sandbergs eie, og den drives i dag av fjerde generasjon – Sabine og Christian Fredrik Sandberg Hoel.

Ved siden av den tradisjonelle gårdsdriften blir anlegget brukt til kurs, konferanser, bryllup, overnatting og ulike arrangement for næringsliv og privatpersoner.

Foto: Kathrine Sørgård

LANG HISTORIE.

Den eldste delen av dagens hovedbygning skriver seg fra 1719, men det er funnet gjenstander på eiendommen som tyder på bosetting helt siden 600-tallet. Den første skriftlige omtalen av gården ble gjort i et pavebrev fra slutten av 1300-tallet. Gjennom århundrene har gården vært både kirkegods og krongods, men siden slutten av 1600-tallet har den vært i privat eie.

På 1800-tallet ble gården drevet av Halvor Hoel, kjent som den første ekte norske bondehøvding. Det godmodige gjenferdet hans går fortsatt igjen på gården, og begravelseskransen hans på loftet må ingen røre.

«Du kjenner lett igjen
Hoel Gård på de to karakteristiske
tårnene våre.»

Historien som er synlig overalt
på gården. Også med den gamle eika,
som er mer enn 600 år gammel.

Vi har parkeringsmuligheter flere steder på gården avhengig av hva du skal og hvor du bor. Se stedene merket med «P» på kartet over.

I juli 2022 fikk vi på plass 6 stk nye el-billadere bak låven hvor du betaler med appen til EasyPark. Husk egen ladekabel! Velkommen.

Hvordan komme hit:

  • Hoel Gård ligger rundt 1 time of 5 min fra Oslo Lufthavn og 1 time og 40 minutter fra Oslo Sentrum.
  • Kjør E6 nordover til du har passert Brumunddal. Ta deretter avkjøring nr 73 mot Nes. Følg fv 212 til du kommer til fv 213, sving deretter til venstre ut på fv 213. Straks finner du Hoel Gård på høyre side av veien.