LEVENDE STORGÅRD.

Hoel Gård er et moderne og effektivt gårdsbruk med et dyrket areal på 1330 mål, fordelt på korn og poteter. I tillegg kommer en produksjon på 180 000 slaktekyllinger i året.

TITTEL.

Tekst.

«Sitat